Materská škola Jaltská 33, Košice

Materská škola Jaltská 33, Košice

Jaltská 33
04022 Košice
IČO: 00000021

Informácie o inštitúcii Materská škola Jaltská 33, Košice

 

 

"Váž si každého človeka, ale stokrát viac si váž deti a varuj sa, aby si neporušil ich detskú čistotu"

L.N.TOLSTOJ

 

História

Prvý krát sa brány našej materskej školy otvorili dňa 31.8. 1981 slávnostným prestrihnutím pásky a odovzdaním pani riaditeľke Magdaléne Jasaňovej.

Zariadenie začalo navštevovať 35 detí v detských jasliach a 120 detí v materskej škole.

V súčasnosti je na zariadení 6 tried s počtom detí 135.

Od vzniku MŠ boli vo funkcii riaditeľky:

Magdaléna Jasaňová 1981- 1991
Alžbeta Lacková 1991- 2000
Mgr. Mária Mrasková od r.2001

Kde nás nájdete?

Zobrazit